« Takaisin

Tanssi- ja liiketerapian perusteet (2 op), LPET012

2.0

Tanssipedagogiikka

Jyväskylän yliopisto - Liikuntatieteellinen tiedekunta

Opetus pidetään 25.-26.4.2014 (perjantaina klo 17-21 ja lauantaina klo 9-17)


Opetuspaikka ilmoitetaan myöhemmin.


Opintojakson tarkoituksena on ymmärtää kokemuksellisen oppimisen avulla mielen ja liikkeen välinen yhteys. Tavoitteena on myös johdattaa opiskelija ilmaisevan ja sanattoman liikkeen sekä luovan prosessin terapeuttiseen käyttöön.

Opintojaksolla tarkastellaan tanssia terapian näkökulmasta. Kokemuksellinen oppiminen on kaiken toiminnan selkäranka, joten opintojaksolla keskitytään mielen ja liikkeen välisen yhteyden kirkastamiseen. Lisäksi tarkastellaan mielikuvia, symboleja ja kehomuistoja oman ruumiinkuvan muodostumisessa. Huomio kiinnittyy opettajuuden problematisointiin, jolloin jakson anti on sovellettavissa jokaisen ohjaajana tai opettajana työskentelevän työviitekehykseen. Itseymmärryksen syveneminen ja liikeilmaisun rikastaminen luovalla liikkeellä ja tanssiterapiamenetelmillä ovat toiminnan lähtökohtina.


Mielikuvat, symbolit ja kehomuistot oman ruumiinkuvan muodostumisessa.
Itseymmärryksen syventäminen sekä liikekielen rikastaminen luovan liikkeen ja muiden tanssiterapian menetelmien avulla.


Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin (1 lähiopetusviikonloppu), jossa teoria ja toiminta yhdistyvät prosessinomaisina työmenetelminä.

Kirjallinen oppimistehtävä ja itsearviointi: Kirjoita essee Tanssi- ja liiketerapian soveltuvuudesta omaan työhösi tai jostain muusta sinua kiinnostavasta näkökulmasta. Esseen pituus on noin 3 sivua (A4) ja siinä tulee hyödyntää tanssi- ja liiketerapiakirjallisuutta. Palauta tehtäväsi opettajalta tai Tampereen kesäyliopistolta saamiesi ohjeiden mukaisesti sovittuun palautuspäivään mennessä.


Grönlund, E. 1991. Dansterapi: introduktion till en expressive terapiform. Lund : Studentlitteratur, (110s.).
Laban, R. 1980. ’The Mastery of Movement. 4.ed. Plymouth: Macdonald and Evans, (196s.).
Levy, F. J. 1992. Dance/Movement Therapy: a healing art. Reston (Va) : American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance, (365s.).
Meekums, B. 2002. Dance movement therapy. A creative psychotherapeutic approach.
Payne, H (Ed.). 1999. Dance movement therapy: theory and practice. London: Tavistock/Routledge, (277s.).
Ylönen, M. (2004) Luova ja terapeuttinen liike lasten kehityksen tukena.  Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos, (71s.).


75.00

Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston rekisteröintimaksun.


11.04.2014

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutussihteeri Enni Nordmanilta p. 040 081 8229.